Vandring på Tånga Hed

Tånga Hed, ett naturreservat som på ca 39 hektar inbjuder till trevliga promenadvägar att välja på åt vilket håll näsan än pekar. Här finns grusvägar, beteshagar och skogsstigar, kanske kan det under promenaden även bjudas på svampfynd och/eller bärfynd?! I området finns hotade eller sällsynta vegetationstyper och arter som är knutna till näringsfattiga, ljusöppna betesmarker, som t.ex. alkonblåvinge, mosippa, granspira, ljungögontröst och klockgentiana.

Länsstyrelsens föreskrifter för allmänheten:

Känn er välkomna till naturreservatet Tånga hed men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar eller insekter,
  • Göra upp eld på annan plats än de som anvisas av naturvårdsförvaltaren,
  • Tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn annat än tillfälligt på plats som anvisas av naturvårdsförvaltaren,
  • Medföra hund som inte är kopplad,
  • Anordna orienteringstävling, ridtävling eller liknande utanför det område som skrafferats på beslutskartan.

Har ni frågor eller vill ha tips på trevliga promenadvägar i området fråga oss gärna, välkomna!