Om Bowling

Kort beskrivning av bowling

Här följer en mycket kort beskrivning av de grundläggande kunskaperna att prova bowling:

Klot: Klotets vikt ligger mellan knappt 3 kilo till dryga 7 kilo. Oftast är kloten tillverkade i olika sorters plast. Man spelar med tumme, lång och ringfinger.

Skor: Man spelar bowling i skor som har en speciell glidsula i läder. Bowlingskor finns i bowlinghallarna att låna.

Ansatsen är ytan där spelaren skall ”transportera” sitt klot fram till banan. 4 steg är vanligast och man börjar gå med högerbenet om man är högerhänt, vänsterbenet om man är vänsterhänt.

Banan är knappt 20 meter lång och drygt 1 meter bred. Den är oftast byggd i laminat (ett sorts plastmaterial).

Käglorna väger c:a 1,5 kg/st. och är gjorda av en trästomme med ett plastöverdrag. Käglor gjorda enbart i plast blir allt vanligare.

Spelet: Man skall slå ned 10 käglor och till detta har man två försök. Skulle man lyckas slå ned alla käglorna på första slaget kallas detta ”strike”. Slår man ned alla käglorna på två slag kallas det ”spärr”. 10 uppsättningar (rutor) kallas för en serie. Skulle man ”strika” eller ”spärra” i sista ”rutan” får man bonusslag.

Räkningen: Man får lika många poäng som man slår ner käglor, men om man ”strikar” eller ”spärrar” får man bonus. En strike är värd 10 poäng plus vad du får ner i de två nästkommande slagen. En ”spärr” är också värd 10 poäng, men då får du bara tillgodoräkna det nästkommande slaget. Alltså är det viktigt att slå bra efter en strike eller spärr.

Vår bowlinghall har den senaste tekniken vad gäller poängräkning.

combined_shoes_clot